Pollux BB
Produkty

 

Sekcionálne garážové brány

Sekcionálne brány sa otvárajú zvislo a sú umiestnené tesne pod stropom. Vďaka tomuto princípu konštrukcie je k dispozícii maximálne miesto v garáži a pred garážou. Sekcionálne garážové brány je možné zabudovať do každého otvoru garáže a tieto poskytujú až o 14 cm väčšiu šírku prejazdu ako výklopné brány. Okrem toho sú optimálne utesnené na všetkých štyroch stranách vďaka trvalo elastickým tesneniam odolným voči poveternostným vplyvom.

Sekcionálna garážová brána Hormann

Vyberte si vhodný typ Vašej sekcionálnej brány a získajte cenovú ponuku od Pollux BB!

Základná cena:
499€

Dopyt Sekčné brány

 

 

Výklopné Brány

Výklopné brány v sebe spájajú vysokú kvalitu a vyspelú techniku s trvalou funkciou a bezpečnou obsluhou. Výklopné brány obdržíte v mnohých atraktívnych motívoch z ocele so vzhľadom prelisov a s kazetovým vzhľadom, a tiež ako drevenú bránu. Farby a povrchové úpravy s dekorom dodávajú dodatočný akcent.

Výklopná brána

Vyberte si vhodný typ Vašej výklopnej brány a získajte ponuku od POLLUX BB

Základná cena:
399€

Dopyt Výklopné brány

 

Garážové brány RollMatic

Rolovacie brány a stropné rolovacie brány sa otvárajú zvislo a nezaberajú takmer žiadne miesto v garáži. Vďaka ich princípu konštrukcie je k dispozícii maximálny priestor v garáži a pred garážou. Tvar otvoru garáže nehrá pri montáži žiadnu úlohu, či už je pravouhlý, skosený, so segmentmi alebo oblúkmi.

Garážová brána RollMatic

Vyberte si vhodný typ Vašej garážovej brány a získajte ponuku od POLLUX BB

Základná cena:
599€

Dopyt Rolovacie brány

 

Do boku posuvná sekcionálna brána

Do boku posuvné sekcionálne brány sa vďaka svojej konštrukcii hodia na množstvo, aj náročných montážnych situácií, ako napr. pri strešnom zošikmení. Pri tom ostane zachovaná plná výška prejazdu. Sendvičové panely s hrúbkou 42 mm, vypenené polyuretánom ponúkajú veľmi dobrú zvukovú a tepelnú izoláciu. A pre jednoduchý prechod osôb je možné do boku posuvné sekcionálne brány otvoriť aj čiastočne.

Posuvná brána

Vyberte si vhodný typ Vašej posuvnej brány a získajte ponuku od POLLUX BB

Základná cena:
899€

Dopyt Posuvné brány

 

Vedľajšie garážové dvere

Vedľajšie dvere sú vždy veľmi praktické na rýchle vytiahnutie predmetov z garáže bez toho, aby sa musela otvárať brána. Alebo keď druhé vozidlo parkuje pred bránou z dôvodu iba krátkeho vjazdu do garáže a zablokuje sa tým prístup do garáže.

Vedľajšie garážové dvere

Vyberte si vhodný typ Vašich garážových dverí a získajte ponuku od POLLUX BB

Základná cena:
899€

Dopyt Vedľajšie garážové dvere